Har du brug for en advokat?

Få et uforpligtende møde, hvor vi drøfter din sag og muligheder

Et solidt forsvar i alle typer straffesager over hele landet

Inden jeg startede Sjølin Advokatfirma var jeg ansat som forsvarsadvokat hos nogle af de mest kendte forsvarere i branchen.

  • Jeg har endvidere været anklager i mange år ved Københavns Vestegnes politi, advokaturen for personfarlig kriminalitet, Politiets særlige rocker/bande enhed, TFØ og senest i afdelingen for personfarlig Kriminalitet ved Statsadvokaten i København.
  • Jeg har en særdeles solid erfaring med at føre straffesager af alle typer ved byretter og Landsretterne over hele landet. Jeg påtager mig alle typer af straffesager, store som små. Der er dog sager, jeg er særdeles erfaren i at føre ved domstolene, herunder blandt andet sager om kompliceret og omfattende narkokriminalitet/våbenhandel, samt sager om personfarlig kriminalitet, såsom drab, vold og røverier.
  • Jeg har som forsvarsadvokat endvidere stor erfaring med straffesager, der har mediernes opmærksomhed. Det betyder for dig og dine pårørende, at vi planlægger en mediestrategi sammen, så vi er enige om, hvem der taler med pressen og hvad budskabet skal være.
  • Jeg har tidligere været ansat i Direktoratet for Kriminalforsorgen og har derfor meget erfaring med reglerne for varetægtsfængsling og afsoning, herunder blandt andet udgang og prøveløsladelse. Jeg yder derfor mine klienter totalrådgivning for hele forløbet fra varetægt til afsoning og videre til prøveløsladelse.

Valget af forsvarsadvokat er meget personligt og altid baseret på tillid mellem klient og advokat. Det er vigtig for mig, at du forstår din egen sag og ved hvilke skridt sagen skal igennem både før vi skal i retten, under sagens behandling i retten og efter en eventuel dom.

Du og dine nære er altid velkomne til at kontakte mig under hele forløbet, hvis det er tvivl om noget. Jeg vender altid hurtigt tilbage.

Frit valg af forsvarsadvokat

Du har som sigtet i en straffesag ret til en advokat til at forsvare dig under sagen. Forsvarsadvokaten skal hjælpe dig igennem hele forløbet og tjener kun dine interesser.

Du bestemmer selv, hvilken advokat du ønsker skal hjælpe dig under sagen.

Hvis du er utilfreds med din forsvarsadvokat, så kan du frit skifte advokat under sagen. Hvis du ønsker at skifte forsvarsadvokat og er på fri fod, så kan du ringe til den forsvarsadvokat, som du ønsker skal hjælpe dig videre under sagen. Hvis advokaten ønsker at tage din sag, så skal advokaten nok hjælpe dig med at kontakte retten eller politiet, så det kan blive registreret, at du ønsker en anden forsvarsadvokat i det videre forløb.

Hvis du er varetægtsfængslet, så skal du enten bede politiet om hjælp med at skifte forsvarsadvokat, eller du kan bede arresthuspersonalet om en anmodningsseddel til at skifte forsvarsadvokat. Du kan også sige det til dommeren under en fristforlængelse, hvis du ønsker at skifte forsvarsadvokat.

Er du pårørende til en varetægtsfængslet, så skal du vide, at jeg ikke kan påtage mig straffesager uden at være blevet bedt om det direkte af klienten. Det betyder for dig som pårørende, at du er velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af mulighederne for at bruge mig som forsvarsadvokat, men at jeg altid skal have anmodningen om at blive forsvarsadvokat direkte fra klienten enten telefonisk eller ved at der udfyldes en seddel om forsvarerskifte i arresten. Dette gælder dog ikke, hvis klienten er under 18 år gammel, da det i det tilfælde er værgen, der bestemmer hvilken forsvarsadvokat, der skal bruges under sagen.

Priser

Salæret til forsvarsadvokaten fastsættes som hovedregel af dommeren efter faste takster, som er de samme, uanset om du selv har valgt din forsvarer, eller du benytter den advokat, som retten har tildelt dig.

Hos Sjølin Advokatfirma er vores timetakst altså den samme som andre forsvarsadvokaters.

Vinder du sagen, betaler statskassen salæret til forsvareren. Hvis du taber sagen, vil dommeren pålægge dig at betale sagens omkostninger, herunder udgiften til advokatbistand. Statskassen lægger imidlertid altid ud for forsvarerens salær, så du kommer ikke til at skylde vedkommende penge, men du vil senere få en opkrævning fra politiet. Det vil normalt være muligt at aftale en afdragsordning.

Salæret til en forsvarsadvokat fastsættes af præsidenterne for de to landsretter. Taksterne er offentlige og du kan finde dem på www.domstol.dk under Østre Landsret. Timetaksten er for tiden kr. 1965,- plus moms, i alt kr. 2456,25 med moms i timen.

Praktisk information

Sjølin Advokatfirma ejes og drives af Advokat (L) Ulrik Sjølin, der er beskikket som advokat af Justitsministeriet.

Firmaet er medlem af Advokatsamfundet i Danmark. Advokatsamfundet holder tilsyn med advokater i Danmark og således også med Sjølin Advokatfirma. Det betyder mere praktisk, at firmaet skal overholde retsplejelovens § 126, der regulerer advokaters pligter, ligesom firmaet er forpligtet til at overholde de advokatetiske regler.

Hvis du ønsker at klage over enten advokaters salær eller adfærd, så kan det ske ved henvendelse til Advokatnævnet, der er beliggende på Kronprinsessegade 28, 1306 København K. De kan også kontaktes på mail via klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk . Læs mere på www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx.

Hvis du vil vide mere om regulering af advokater, så kan du læse mere om det på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

Sjølin Advokatfirma har tegnet obligatorisk ansvarsforsikring og garantistillelse hos CNA Insurance Company S.A., policenr. FOR0062. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Sjølin Advokatfirma, uanset hvor dette udøves.

Sjølin Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting.

Jeg er endvidere medlem af Landsforeningen af forsvarsadvokater og deltager løbende i obligatorisk efteruddannelse inden for strafferetlige emner.

Sjølin Advokatfirma benytter Jyske Bank med kontonr. 7418 0001086484. Firmaet fører ikke klientkonto.

Kontaktin­formation

Sjølin Advokatfirma
CVR: 39138204
Greveager 5
2670 Greve
53 66 60 00
us@uslaw.dk

Kontakt­formular